STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 153-QĐ/HĐTN 27/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Nghành Tài Chính huyện Đồng Phú khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2024
2 289 -TB/HĐTN 25/05/2022 Thông báo triệu tập tham dự hội nghị trực tuyến về "Xử lý khiếu nại, kỷ luật trong công tác Đoàn" và "Chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn, Hội"
3 287 -TB/HĐTN 25/05/2022 Thông báo triệu tập dự hôi nghị trực tuyến về đẩy mạnh triển khai Phần Mềm Quản Lý Đoàn Viên
4 151-QĐ/HĐTN 24/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Thuận Phú khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027
5 73 -KH/HĐTN 24/05/2022 Kê hoạchTổ chức thi gian hàng trưng bày tại Đại họi đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 05-24-2022 10-47-35
6 150-QĐ/HĐTN 20/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027
7 293 -CV/HĐTN 20/05/2022 Công văn tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
8 138-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027
9 139-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu chức danh chức danh Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên Ban Chấp hành,chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024
10 140-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027
11 141-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Tâm khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027
12 142-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Lập khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
13 143-QĐ/HĐTN 12/05/2022 QĐ chuẩn y kết quả bầu ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Thuận Lợi khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
14 72 -KHPH/HĐTN-PGDĐT 05/05/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/05/2022) Trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Đội viên Đồng Phú"
15 134/QĐ/HĐTN 05/05/2022 Chuẩn y kết quả bầu UVBCH, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Lợi khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027
16 135/QĐ/HĐTN 05/05/2022 Chuẩn y kết quả bầu UVBCH, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Tân Phú khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027
17 136/QĐ/HĐTN 05/05/2022 Chuẩn y kết quả bầu UVBCH, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Phước khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027
18 286-TB/HĐTN 05/05/2022 Thông báo triệu tập tham gia hội nghị Ban chấp hành huyện Đoàn lần thứ 21 khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022(mở rộng); Triển khai cuộc vận động" xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"
19 08 -CTr/HĐTN 26/04/2022 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2022
20 284 -TB/HĐTN 22/04/2022 Phân bổ chỉ tiêu đăng tải ý tưởng lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam
21 282-CV/HĐTN 22/04/2022 Giới thiệu nhân sự tham gia BCH huyện đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027Giớ thiệu nhân sự tham gia BCH huyện đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
22 285 -TB/HĐTN 22/04/2022 Phân công chuẩn bị tham luận tại ĐHĐB Đoàn TNCS HCM huyện ĐP lần thứ XII 2022-2027
23 89 -BC/HĐTN 18/04/2022 Công tác chỉ đạo ĐH cấp cơ sở và chuẩn bị ĐHĐB Đoàn TNCS HCM huyện ĐP lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027
24 88 -BC/HĐTN 30/03/2022 Công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh thiếu nhi quý I phương hướng nhiệm vụ quý II 2022
25 71-KH/HĐTN 28/02/2022 Tháng Thanh niên 2022
26 27-KHPH/HĐTN-UBND 28/02/2022 Tổ chức " Ngày đoàn viên" huyện Đồng Phú năm 2022
27 26-KHPH/HĐ-CTDDS5-CSĐP-VCB 17/02/2022 Xây dựng CTTN chào mừng Đại hội Đoàn các cấp
28 272-CV/HĐTN 15/02/2022 Tuyên truyền để học sinh trở lại trường an toàn.
29 273-CV/HĐTN 15/02/2022 Triển khai tham gia cuộc thi vượt qua nỗi sợ NcoV năm 2022
30 273-TB/HĐTN 17/01/2022 Thông báo triệu tập
31 01 17/01/2022 tài liệu sinh hoạt
32 1 10/01/2022 HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI
33 271-TB/HĐTN 06/01/2022 Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2022-2027.
34 270-TB/HĐTN 04/01/2022 Triệu tập đại biểu dự đại hội điểm xã Tân Hưng
35 264-CV/HĐTN 29/12/2021 Triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lế Tết năm 2022
36 265-TB/HĐTN 14/12/2021 Triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo Khởi nghiệp và vai trò của thanh niên trong đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số và thúc đẩy cung cầu các sản phẩm OCOP
37 85-BC/HĐTN 10/12/2021 Báo Cáo nhanh
38 70-KH/HĐTN 30/11/2021 KH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
39 70-KH/HĐTN 30/11/2021 Kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp
40 77-BC/HĐTN 10/11/2021 Tình hình trẻ em, tâm tư, tình cảm, ngyện vọng của trẻ em huyện Đồng Phú năm 2021
41 259-CV/HĐTN 08/11/2021 CV Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
42 239-TB/HĐTN 05/11/2021 Thông Báo v/v triệu tập đại biểu tham duej Hội nghị trực tuyến triển khai, học tập, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết, chủ trương của Đảng, kết luận, Chương trình của Đoàn năm 2021
43 tlshcđ11 05/11/2021 Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 11/2021
44 257-CV/HĐTN 29/10/2021 CV v/v trích nộp đoàn phí năm 2021
45 69-KH/HĐTN 22/10/2021 KH Kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
46 số 238 20/10/2021 Thông báo triển khai tạo lập dữ liệu trên Phần mềm Quản lý Đoàn viên
47 07-TB/UBH 15/10/2021 TB xây dựng Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
48 tlshcđ10 10/10/2021 Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 10/2021
49 256-CV/HĐTN 06/10/2021 Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ độngnăm 2021
50 74-BC/HĐTN 15/09/2021 Báo cáo nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây