Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13-KH/HĐTN 12/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
2 25-KH/HDTN 03/11/2023 KH Tổ chức Hội thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo huyện Đồng Phú 2023
3 10-KH/UBH 25/10/2023 Kê hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tiến tới ĐH ĐB Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2024 – 2029
4 16-KH/HĐTN 14/07/2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)
5 09 -KHPH/HĐ-ĐCSNNPTNT- ĐCSVCBBP-CSII-ĐCTĐP 17/03/2023 kế hoạch Phối hợp Ngày đoàn viên năm 2023
6 01-KHPH/HĐTN-TTVHTT 16/12/2022 Kế hoạch phối hợp Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ chào xuân Quý Mão năm 2023
7 07-KH/UBH 20/02/2023 Kế hoạch tham gia Hội trại chung dòng sông bé lần VI năm 2023
8 10-KH/HĐTN 01/03/2023 Kê hoạch Tháng thanh niên năm 2023
9 03-KH/ĐTN 24/02/2023 Kế hoạch Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021-2025
10 07-KH/UBH 20/02/2023 Kế hoạch Triển khai công tác chuẩn bị tham gia Hội trại “Chung dòng Sông Bé” lần thứ VI và công nhận Huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh Bình Phước - Bình Dương năm 2023
11 08 -KH/HĐTN 19/01/2023 KH Tổ chức Hội trại tòng quân năm 2023
12 7-KH/HĐTN 26/12/2022 KH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023
13 01-KHPH/HĐTN-UBND-NTCS 23/12/2022 Kế hoạch phối hợp Tổ chức "Chiến dịch xuân tình nguyện" năm 2023
14 03/KH/ĐTN 20/09/2022 KH phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021-2025
15 06-KHLT/ĐTN-PGD&ĐT 18/11/2022 KH Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2022-2023
16 72-KHPH/HĐTN-PGDĐT 05/05/2022 KH Tổ chức Lễ kỷ niệm 81 Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022) Trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Đội viên Đồng Phú"
17 30-KHPH/HĐTN-PGDĐT 25/04/2022 KH Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Đội viên Đồng Phú" Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022))
18 73-KH/HĐTN 23/05/2022 KH Tổ chức Thi gian hàng trừng bày tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
19 05 - KH/HĐTN 04/10/2022 KH Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022
20 75 - KH/HĐTN 02/06/2022 KH Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022
21 05-KHLT/HĐTN-PGD&ĐT 05/10/2022 KH Triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2022-2023
22 04-KHLT/HĐTN-PGD&ĐT 28/10/2022 KH Triển khai thực hiện Công trình măng non"Tự hào biển đảo Việt Nam" năm học 2022-2023
23 01-KH/HĐTN 13/07/2022 Tổ chức ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng
nông thôn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
24 31 -KH/HĐTN 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngày cao điểm "Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị" năm 2022
25 72-KH/HĐTN 12/04/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học 2021-2022
26 66-KH/HĐTN 09/06/2021 Tiếp sức mùa thi năm 2021
27 73 -KH/HĐTN 24/05/2022 Kê hoạchTổ chức thi gian hàng trưng bày tại Đại họi đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 05-24-2022 10-47-35
28 72 -KHPH/HĐTN-PGDĐT 05/05/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/05/2022) Trao giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Đội viên Đồng Phú"
29 27-KHPH/HĐTN-UBND 28/02/2022 Tổ chức " Ngày đoàn viên" huyện Đồng Phú năm 2022
30 71-KH/HĐTN 28/02/2022 Tháng Thanh niên 2022
31 26-KHPH/HĐ-CTDDS5-CSĐP-VCB 17/02/2022 Xây dựng CTTN chào mừng Đại hội Đoàn các cấp
32 70-KH/HĐTN 30/11/2021 Kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp
33 70-KH/HĐTN 30/11/2021 KH Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
34 69-KH/HĐTN 22/10/2021 KH Kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
35 06-KH/UBH 23/08/2021 KH tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021)
36 67-KHPH/HĐ-UBNDXTL 30/06/2021 KH tổ chức Chiến dịch Hè tình nguyện năm 2021
37 66-KH/HĐTN 22/04/2021 KH tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của các đội hình Thanh niên tình nguyện giai đoạn 2017-2021 (gửi kèm đề cương Báo cáo)
38 05-KH/UBH 14/04/2021 KH Tổ chức ôn luyện, tham gia sát hạch và Trại huấn luyện viên cấp I Trung Ương Hội LHTN Việt Nam, Trại Nguyễn Chí Thanh cụm Đông Nam Bộ lần thứ XXI năm 2021
39 65-KH/HĐTN 08/04/2021 KH V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi Quý I năm 2021
40 10-KHPH/BTGHU-HĐ 07/04/2021 KHPH Tổ chức Hội thi "tuyên truyền ca khúc cách mạng và Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Phú" năm 2021
41 63-KH/HĐTN 17/03/2021 KH Tổ chức "Ngày đoàn viên", tuyên dương Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp huyện, năm 2021
42 61-KH/HĐTN 12/01/2021 KH tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt đôgnj vốn ủy thác qua tổ chức Đoàn năm 2021
43 05-KH/BCĐ 12/03/2021 KH Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MInh (26/3/1931 - 26/3/2021)
44 62-KH/HĐTN 03/03/2021 KH tổ chức Cuộc thi "Tin tiêu điểm Thánh Thanh niên năm 2021"
45 01-KHPH/HĐTN-UBND 21/01/2021 KHPH Tổ chức "Chiến dịch Xuân tình nguyện" năm 2021
46 61-KH/HĐTN 14/12/2020 KHTổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
47 24-KHLT/ĐTN-PGD&ĐT 15/11/2020 KHLT v/v tổ chức Hội thi "Tiếng hát Sơn ca", tuyên truyền "Nước sạch vệ sinh môi trường" và "Diễn đàn trẻ em" huyện Đồng Phú năm 2020
48 05-KHPH/PLĐTBXH-HĐ 02/12/2020 KH Tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Đồng Phú năm 2020
49 02-KHPH/BTGHU-HĐ 02/12/2020 Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025"
50 60-KH/HĐTN 16/11/2020 KH Tổ chức Du khảo về nguồn, học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động Đoàn, tham quan các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thi “Rung chuông vàng” và hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi”
Logodaihoi

77 - TB/HĐTN

TB Kết quả đánh giá, phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Thời gian đăng: 28/11/2023

25-KH/HDTN

KH Tổ chức Hội thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo huyện Đồng Phú 2023

Thời gian đăng: 02/11/2023

10-KH/UBH

KH tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tiến tới ĐH ĐB Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Phú, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thời gian đăng: 30/10/2023

16-KH/HĐTN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Thời gian đăng: 14/07/2023

64 -TB/HĐTN

TBKL Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian đăng: 07/07/2023

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
6 bài lý luận chính trị
Liên lạc sinh viên
ATGT
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,259
  • Tháng hiện tại12,386
  • Tổng lượt truy cập723,111
Tài liệu họp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây